هواللطیف

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۵
مرداداینجا اسم آوردند از یکی از برادران خیلی خوب ما که در خطبه‌های نماز جمعه صحبت میکردند؛ خیلی خوب، از ایشان، از امثال ایشان استفاده کنید، اینها را در تشکّلها بخواهید.

20/4/94

 

حقیقتا حق استادی به گردن ما دارند.

استاد حسن رحیم پور ازغدی

  • مهدی یار