هواللطیف

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۹
شهریور

 

1-اوایل دبیرستان بودم که اینترنت را با کارت های دایال آپ تجربه می کردیم و شده بودیم عضو فعال فروم های اجتماعی که قواعد حضور در فضای مجازی را نمی دانستم. سعی داشتم هرچه بیشتر افراد را با دغدغه هایم آشنا کنم ولی همین ندانستن قواعد، کار دستمان داد و اشتباهات زیادی مرتکب شدم.

خاطرم هست یکی از شبهاتی که همیشه مطرح میشد و می شود بحث سفر حج بود و این که کمک به فقرا یا مسائلی از این دست افضل از سفر حج است. برخی سعی در زیر سوال بودن این واجب الهی بودند. این شبهه و امثال اینها که به نوعی مسائل درست و غلط را در کنار هم مطرح می کرد با مغالطه بسیاری از انحرافات را توجیه می کرد.

این دست شبهات سالها مطرح می شوند و به طرق گوناگون رواج پیدا می کنند و در برخی فرصت ها مجال موج سواری بین عوام جامعه را هم بدست می آورند.

  • مهدی یار