هواللطیف

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۵
آبان

سیزده آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا روز استکبار ستیزی نام گرفته است یکی از اقداماتی که همه ساله در این ایام به عنوان نماد مبارزه با استکبار صورت میپذیرد سوزاندن و لگدمال کردن پرچم کشور های مستکبر است.

 اما این اقدام از طرف برخی افراد همواره مورد انتقاد قرار گرفته است و این دسته معتقد بوده اند که اولا پرچم هر کشور نماد ملت و هویت آن کشور میباشد و سوزاندن پرچم توهین به مردم آن کشور است و در ثانی این عمل فقط در ایران صورت میگیرد و حاصل برداشت اشتباه ایرانیان از مفهوم پرچم است لازم به ذکر است در این نوشتار دشمنی کشورهایی همچون آمریکا مفروض در نظر گرفته شده و فقط در پی پاسخگویی به سوالات پیرامون سوزاندن پرچم هستیم.

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اعلام برائت از دشمن و انزجار از استکبار به وسیله متوسل شدن به نماد ها از جمله پرچم کشور، خاص ملت ایران نیست و در سراسر جهان این عمل توسط ملت ها صورت میپذیرد کاری که حتی با پرچم ملت ایران هم صورت گرفته و خبر آن چند سال پیش رسانه ای شد. حتی در بسیاری از کشور های غربی و  آمریکا هم سوزاندن پرچم و پاسپورت یک کشور توسط مردم همان کشور بارها صورت پذیرفته و ما شاهد آن بوده ایم. خاطرمان هست زمانی که فضا نورد زن ایرانی خانم انوشه انصاری قصد داشت با پرچم ایران و آمریکا مشترکا به فضا برود چطور مخالفت ها با آن صورت گرفت و اجازه داده نشد. اگر پرچم نماد ملت ایران بود این مخالفت ها معنایی نداشت. مجموعه ی این مسائل شاهدی بر این مدعاست که پرچم نماد حاکمیت یک کشور است .

اما جدای از این مسئله با نگاه به نماد های داخل پرچم هم میتوان به همین نتیجه رسید. تغیر پرچم ایران پس از انقلاب اسلامی از نماد شیر و خورشید که نماد نظام سلطنتی بود به لا اله الا الله که نشان از حاکمیت الله و اسلام دارد مثال خوبی برای همین مسئله است. تغیر پرچم لیبی و عراق هم نمونه های دیگری از این حقیقت است. پرچم چین از پس زمینه سرخ به معنی خون های ریخته شده در انقلاب چین ، یک کمان نشان حکومت کمونیست و چهار ستاره به نشان چهار طبقه اجتماعی مردم چین تشکیل شده است.

همه این ها به خوبی نشان گر این مسئله است که اگر چه از پرچم یک کشور به عنوان نماد ملت یاد میشود ولی در حقیقت نماد حاکمیت در آن کشور است.

وقتی پرچم آمریکا را آتش میزنیم یعنی نماد و پرچم دار سرمایه داری خون خوار، ظالم و مستکبر را به آتش کشیده ایم و البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که ما با افرادی که آگاهانه راضی از حکومت ایالات متحده هستند و زیر پرچم این کشور با رضایت  از حاکمیت موجود فعالیت میکنند هم دشمن هستیم.

  • مهدی یار