هواللطیف

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۸
ارديبهشت
پیامبر اعظم ص

ما ضل قوم بعد هدى کانوا علیه إلا أوتوا الجدل

 

هیچ قومی پس از هدایت به ضلال نیفتاد

مگر آن که به جدل خو گرفت.

  • مهدی یار
۱۷
ارديبهشت
سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است.

زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد   می‌کند.

مبدأ همه سعادتها از دامن زن بلند میشود.

صحیفه امام خمینی جلد 7 صفحه339

  • مهدی یار
۱۷
ارديبهشت
امروز جزو اولویت های اصلی جامعه روحانیت این است که نگذارند کاری را  (اختلاف افکنی بین مسلمین) که آمریکا دارد با  زحمت انجام میدهد ، صهیونیست ها دارند با زحمت انجام میدهند ، ما به سهولت این کار را انجام بدهیم؛ این را توجه داشته باشید.

20 اسفند 94 در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

  • مهدی یار